Precipitazioni cumulate dati riferiti al 19/04/2024 (ora solare).

[precipitazioni a 3 ore] [precipitazioni cumulate] [precipitazioni massime]