Precipitazioni cumulate dati riferiti al 02/06/2023 (ora solare).

[precipitazioni a 3 ore] [precipitazioni cumulate] [precipitazioni massime]